Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 octombrie 2009

27 octombrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 23 octombrie 2009, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 3,2 miliarde EUR, până la 174,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
21 octombrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 6,6 miliarde CHF 8 miliarde CHF
22 octombrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 29,7 miliarde USD 24,2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 305,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 2,1 miliarde EUR, până la 768,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 8,8 miliarde EUR, până la 153,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 24,5 miliarde EUR, până la 598,9 miliarde EUR. Miercuri, 21 octombrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 61,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 49,8 miliarde EUR a fost decontată. Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 80,7 miliarde EUR (faţă de 68 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 23 octombrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,4 miliarde EUR, până la 19,7 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 34,4 miliarde EUR, până la 219,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 238 169 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 195 007 685
2.1 Creanţe asupra FMI 63 147 278
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 859 407
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 44 109 −3 623
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 313 306
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 313 306
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 679 583 −11 767
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 50 503 −11 762
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 628 964 −3
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 79 −16
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 38 14
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 21 115 −1 061
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 325 438 1 265
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 19 746 1 447
7.2 Alte titluri 305 692 −182
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 205 0
9 Alte active 231 184 −1 071
Total active 1 786 122 −15 266
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 768 735 −2 136
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 300 265 −21 713
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 219 566 −34 416
2.2 Facilitatea de depozit 80 697 12 703
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 368 56
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 167 352 9 080
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 153 116 8 758
5.2 Alte angajamente 14 236 322
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 69 651 −1 227
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 456 −1 503
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 043 1 720
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 043 1 720
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0
10 Alte pasive 150 135 456
11 Conturi de reevaluare 192 254 0
12 Capital şi rezerve 72 957 0
Total pasive 1 786 122 −15 266

Contacte media