Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. spalio 23 d.

2009 m. spalio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. spalio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 174,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. spalio 21d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 6,6 mlrd. CHF 8 mlrd. CHF
2009 m. spalio 22 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 29,7 mlrd. USD 24,2 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 305,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 768,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,8 mlrd. eurų – iki 153,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,5 mlrd. eurų – iki 598,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. spalio 21 d., baigėsi 61,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 49,8 mlrd. eurų vertės operacija. Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 80,7 mlrd. eurų (palyginti su 68 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. spalio 23 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 19,7 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 34,4 mlrd. eurų – iki 219,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 169 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 195 007 685
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 63 147 278
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 859 407
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 44 109 −3 623
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 313 306
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 313 306
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 679 583 −11 767
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 50 503 −11 762
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 628 964 −3
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 79 −16
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 38 14
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 21 115 −1 061
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 325 438 1 265
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 19 746 1 447
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 692 −182
8 Valdžios skola eurais 36 205 0
9 Kitas turtas 231 184 −1 071
Visas turtas 1 786 122 −15 266
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 768 735 −2 136
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 300 265 −21 713
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 219 566 −34 416
2.2 Indėlių galimybė 80 697 12 703
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 368 56
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 167 352 9 080
5.1 Valdžiai 153 116 8 758
5.2 Kiti įsipareigojimai 14 236 322
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 69 651 −1 227
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 456 −1 503
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 043 1 720
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 043 1 720
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 150 135 456
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 957 0
Visi įsipareigojimai 1 786 122 −15 266

Kontaktai žiniasklaidai