Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.10.2009

27.10.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.10.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 3,2 miljardilla eurolla 174,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
21.10.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 6,6 miljardia Sveitsin frangia 8 miljardia Sveitsin frangia
22.10.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 29,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 24,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 305,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,1 miljardilla eurolla 768,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,8 miljardilla eurolla 153,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 24,5 miljardilla eurolla 598,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.10.2009 erääntyi 61,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 49,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 80,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 68 miljardia euroa).

Perjantaina 23.10.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 19,7 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 34,4 miljardilla eurolla 219,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 169 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 195 007 685
2.1 Saamiset IMF:ltä 63 147 278
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 859 407
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 44 109 −3 623
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 313 306
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 313 306
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 679 583 −11 767
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 50 503 −11 762
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 628 964 −3
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 79 −16
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 38 14
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 21 115 −1 061
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 325 438 1 265
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 19 746 1 447
7.2 Muut arvopaperit 305 692 −182
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 205 0
9 Muut saamiset 231 184 −1 071
Vastaavaa yhteensä 1 786 122 −15 266
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 768 735 −2 136
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 300 265 −21 713
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 219 566 −34 416
2.2 Talletusmahdollisuus 80 697 12 703
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 368 56
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 167 352 9 080
5.1 Julkisyhteisöt 153 116 8 758
5.2 Muut 14 236 322
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 69 651 −1 227
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 456 −1 503
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 043 1 720
8.1 Talletukset ja muut velat 11 043 1 720
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 150 135 456
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 957 0
Vastattavaa yhteensä 1 786 122 −15 266

Yhteyshenkilöt