Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. listopadu 2007

6. listopadu 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. listopadu 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 184 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky nezměněn na úrovni 141,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) klesl o 0,1 mld. EUR na 95,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,7 mld. EUR na 643,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 18,6 mld. EUR na 50,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 12,1 mld. EUR na 434,8 mld. EUR. Ve středu 31. října 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 182 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 170 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (také podobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,2 mld. EUR na 192 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 539 −184
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 413 2 222
2.1 Pohledávky za MMF 9 298 −16
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 135 115 2 238
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 835 −982
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 010 −118
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 010 −118
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 435 011 −12 014
5.1 Hlavní refinanční operace 170 000 −12 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 265 005 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 5 3
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −18
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 17 494 2 085
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 95 696 −140
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 110 −12
9 Ostatní aktiva 300 153 1 900
Aktiva celkem 1 256 261 −7 243
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 643 503 5 733
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 192 208 297
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 191 974 228
2.2 Vkladová facilita 219 64
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 15 5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 185 35
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 58 289 −18 317
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 50 847 −18 584
5.2 Ostatní závazky 7 442 267
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 27 342 1 948
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 326 111
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 709 1 098
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 709 1 098
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 109 342 1 851
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 899 1
Pasiva celkem 1 256 261 −7 243