Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 noiembrie 2007

6 noiembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 noiembrie 2007, scăderea de 184 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 141,8 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,1 miliarde EUR până la 95,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 5,7 miliarde EUR, până la nivelul de 643,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 18,6 miliarde EUR până la 50,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 12,1 miliarde EUR, până la 434,8 miliarde EUR. Miercuri, 31 octombrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 182 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 170 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (de asemenea, un nivel relativ similar celui consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 192 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 539 −184
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 413 2 222
2.1 Creanţe asupra FMI 9 298 −16
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 135 115 2 238
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 835 −982
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 010 −118
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 010 −118
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 435 011 −12 014
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 170 000 −12 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 265 005 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 5 3
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −18
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 17 494 2 085
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 95 696 −140
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 110 −12
9 Alte active 300 153 1 900
Total active 1 256 261 −7 243
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 643 503 5 733
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 192 208 297
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 191 974 228
2.2 Facilitatea de depozit 219 64
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 15 5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 185 35
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 58 289 −18 317
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 50 847 −18 584
5.2 Alte angajamente 7 442 267
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 27 342 1 948
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 326 111
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 709 1 098
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 709 1 098
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 109 342 1 851
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 899 1
Total pasive 1 256 261 −7 243