Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. november 2.

2007. november 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. november 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 184 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 141,8 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd euróval csökkent, 95,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,7 milliárd euróval nőtt, 643,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,6 milliárd euróval csökkent, 50,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 12,1 milliárd euróval csökkent, 434,8 milliárd euróra. 2007. október 31-én, szerdán lejárt egy 182 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 170 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd eurót tett ki (szintén az előző héthez hasonlóan).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,2 milliárd euróval nőtt, 192 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 185 539 −184
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 413 2 222
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 298 −16
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 135 115 2 238
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 835 −982
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 010 −118
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 010 −118
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 435 011 −12 014
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 170 000 −12 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 265 005 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 5 3
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −18
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 17 494 2 085
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 95 696 −140
8 Euróban denominált államadósság 37 110 −12
9 Egyéb eszközök 300 153 1 900
Eszközök összesen 1 256 261 −7 243
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 643 503 5 733
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 192 208 297
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 191 974 228
2.2 Betéti rendelkezésre állás 219 64
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 15 5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 185 35
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 58 289 −18 317
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 50 847 −18 584
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 442 267
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 27 342 1 948
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 326 111
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 709 1 098
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 709 1 098
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 109 342 1 851
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 899 1
Források összesen 1 256 261 −7 243