Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. november 2007

6. november 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

2. novembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 184 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 141,8 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 95,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,7 miljardi euro võrra 643,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 18,6 miljardi euro võrra 50,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 12,1 miljardi euro võrra 434,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 31. oktoobril 2007 möödus 182 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 170 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,2 miljardi euro võrra 192 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 539 −184
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 144 413 2 222
2.1 Nõuded RVFle 9 298 −16
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 135 115 2 238
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 835 −982
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 010 −118
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 010 −118
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 435 011 −12 014
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 170 000 −12 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 265 005 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 5 3
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −18
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 17 494 2 085
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 95 696 −140
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 110 −12
9 Muud varad 300 153 1 900
Varad kokku 1 256 261 −7 243
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 643 503 5 733
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 192 208 297
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 191 974 228
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 219 64
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 15 5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 185 35
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 58 289 −18 317
5.1 Valitsussektor 50 847 −18 584
5.2 Muud kohustused 7 442 267
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 27 342 1 948
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 326 111
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 709 1 098
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 709 1 098
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 109 342 1 851
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 899 1
Kohustused kokku 1 256 261 −7 243