Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.11.2007

6.11.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.11.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 184 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 141,8 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 95,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,7 miljardilla eurolla 643,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 18,6 miljardilla eurolla 50,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 12,1 miljardilla eurolla 434,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 31.10.2007 erääntyi 182 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 170 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (sekin lähes sama kuin edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 0,2 miljardilla eurolla 192 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 539 −184
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 413 2 222
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 298 −16
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 135 115 2 238
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 835 −982
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 010 −118
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 010 −118
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 435 011 −12 014
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 170 000 −12 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 265 005 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 5 3
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −18
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 17 494 2 085
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 696 −140
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 110 −12
9 Muut saamiset 300 153 1 900
Vastaavaa yhteensä 1 256 261 −7 243
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 643 503 5 733
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 192 208 297
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 191 974 228
2.2 Talletusmahdollisuus 219 64
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 15 5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 185 35
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 58 289 −18 317
5.1 Julkisyhteisöt 50 847 −18 584
5.2 Muut 7 442 267
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 27 342 1 948
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 326 111
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 709 1 098
8.1 Talletukset ja muut velat 19 709 1 098
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 109 342 1 851
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 899 1
Vastattavaa yhteensä 1 256 261 −7 243