Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. lapkričio 2 d.

2007 m. lapkričio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. lapkričio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 184 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 141,8 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 95,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,7 mlrd. eurų – iki 643,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,6 mlrd. eurų – iki 50,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,1 mlrd. eurų – iki 434,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. spalio 31 d., baigėsi 182 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 170 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (taip pat beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 192 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 539 −184
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 413 2 222
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 298 −16
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 135 115 2 238
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 835 −982
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 010 −118
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 010 −118
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 435 011 −12 014
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 170 000 −12 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 265 005 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 5 3
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −18
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 17 494 2 085
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 95 696 −140
8 Valdžios skola eurais 37 110 −12
9 Kitas turtas 300 153 1 900
Visas turtas 1 256 261 −7 243
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 643 503 5 733
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 192 208 297
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 191 974 228
2.2 Indėlių galimybė 219 64
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 15 5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 185 35
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 58 289 −18 317
5.1 Valdžiai 50 847 −18 584
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 442 267
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 27 342 1 948
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 326 111
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 709 1 098
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 709 1 098
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 109 342 1 851
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 899 1
Visi įsipareigojimai 1 256 261 −7 243