Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. květnu 2007

8. května 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. května 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 186 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 145,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 93,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,3 mld. EUR na 624 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 14 mld. EUR na 46,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 10,3 mld. EUR na 429,7 mld. EUR. Ve středu 2. května 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 288,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 279,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne to bylo 1,5 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy tato facilita prakticky nebyla využívána).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,6 mld. EUR na 182 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 180 517 −186
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 141 412 −639
2.1 Pohledávky za MMF 9 614 −26
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 798 −613
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 347 333
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 086 623
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 086 623
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 429 707 −10 311
5.1 Hlavní refinanční operace 279 499 −9 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 149 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 209 −1 310
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 965 −1 835
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 066 708
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 657 −583
9 Ostatní aktiva 227 598 937
Aktiva celkem 1 165 355 −10 953
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 623 959 4 297
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 182 046 −1 618
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 181 994 −1 580
2.2 Vkladová facilita 52 34
2.3 Termínované vklady 0 −64
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 125 −2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 55 813 −14 160
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 46 841 −13 984
5.2 Ostatní závazky 8 972 −176
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 485 −36
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 162 −134
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 610 −268
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 610 −268
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 68 728 968
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 328 0
Pasiva celkem 1 165 355 −10 953
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média