Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.5.2007

8.5.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.5.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 186 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 145,4 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,7 miljardilla eurolla 93,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,3 miljardilla eurolla 624 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 14 miljardilla eurolla 46,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 10,3 miljardilla eurolla 429,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.5.2007 erääntyi 288,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 279,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,6 miljardilla eurolla 182 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 180 517 −186
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 141 412 −639
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 614 −26
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 798 −613
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 347 333
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 086 623
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 086 623
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 429 707 −10 311
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 279 499 −9 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 149 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 209 −1 310
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 965 −1 835
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 066 708
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 657 −583
9 Muut saamiset 227 598 937
Vastaavaa yhteensä 1 165 355 −10 953
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 623 959 4 297
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 182 046 −1 618
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 181 994 −1 580
2.2 Talletusmahdollisuus 52 34
2.3 Määräaikaistalletukset 0 −64
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −8
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 125 −2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 55 813 −14 160
5.1 Julkisyhteisöt 46 841 −13 984
5.2 Muut 8 972 −176
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 485 −36
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 162 −134
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 610 −268
8.1 Talletukset ja muut velat 15 610 −268
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 68 728 968
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 328 0
Vastattavaa yhteensä 1 165 355 −10 953
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle