Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 mai 2007

8 mai 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 mai 2007, scăderea de 186 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR până la 145,4 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 0,7 miliarde EUR, până la 93,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 4,3 miliarde EUR, până la nivelul de 624 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 14 miliarde EUR, până la 46,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 10,3 miliarde EUR, până la 429,7 miliarde EUR. Miercuri, 2 mai 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 288,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 279,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 1,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,6 miliarde EUR, până la 182 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 180 517 −186
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 141 412 −639
2.1 Creanţe asupra FMI 9 614 −26
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 798 −613
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 347 333
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 086 623
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 086 623
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 429 707 −10 311
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 279 499 −9 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 149 999 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 209 −1 310
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 965 −1 835
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 066 708
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 657 −583
9 Alte active 227 598 937
Total active 1 165 355 −10 953
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 623 959 4 297
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 182 046 −1 618
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 181 994 −1 580
2.2 Facilitatea de depozit 52 34
2.3 Depozite pe termen fix 0 −64
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −8
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 125 −2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 55 813 −14 160
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 46 841 −13 984
5.2 Alte angajamente 8 972 −176
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 19 485 −36
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 162 −134
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 610 −268
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 610 −268
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 68 728 968
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 328 0
Total pasive 1 165 355 −10 953
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media