Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. gegužės 4 d.

2007 m. gegužės 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. gegužės 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 186 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 145,4 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 93,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 624 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14 mlrd. eurų – iki 46,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,3 mlrd. eurų – iki 429,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. gegužės 2 d., baigėsi 288,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 279,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 1,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 182 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 180 517 −186
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 141 412 −639
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 614 −26
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 798 −613
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 347 333
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 086 623
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 086 623
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 429 707 −10 311
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 279 499 −9 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 149 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 209 −1 310
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 965 −1 835
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 066 708
8 Valdžios skola eurais 38 657 −583
9 Kitas turtas 227 598 937
Visas turtas 1 165 355 −10 953
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 623 959 4 297
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 182 046 −1 618
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 181 994 −1 580
2.2 Indėlių galimybė 52 34
2.3 Terminuotieji indėliai 0 −64
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 125 −2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 55 813 −14 160
5.1 Valdžiai 46 841 −13 984
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 972 −176
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 485 −36
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 162 −134
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 610 −268
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 610 −268
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 68 728 968
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 328 0
Visi įsipareigojimai 1 165 355 −10 953
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai