Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. mai 2007

8. mai 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. mail 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 186 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,1 miljardi euro võrra 145,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,7 miljardi euro võrra 93,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,3 miljardi euro võrra 624 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 14 miljardi euro võrra 46,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 10,3 miljardi euro võrra 429,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. mail 2007 möödus 288,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 279,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,6 miljardi euro võrra 182 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 180 517 −186
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 141 412 −639
2.1 Nõuded RVFle 9 614 −26
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 798 −613
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 347 333
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 086 623
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 086 623
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 429 707 −10 311
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 279 499 −9 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 149 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 209 −1 310
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 965 −1 835
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 066 708
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 657 −583
9 Muud varad 227 598 937
Varad kokku 1 165 355 −10 953
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 623 959 4 297
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 182 046 −1 618
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 181 994 −1 580
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 52 34
2.3 Tähtajalised hoiused 0 −64
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −8
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 125 −2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 55 813 −14 160
5.1 Valitsussektor 46 841 −13 984
5.2 Muud kohustused 8 972 −176
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 485 −36
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 162 −134
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 610 −268
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 610 −268
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 68 728 968
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 328 0
Kohustused kokku 1 165 355 −10 953
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid