Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. május 4.

2007. május 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. május 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 186 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval, 145,4 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,7 milliárd  euróval emelkedett, 93,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,3 milliárd euróval nőtt, 624 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14 milliárd euróval csökkent, 46,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 10,3 milliárd euróval csökkent, 429,7 milliárd euróra. 2007. május 2-án, szerdán lejárt egy 288,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 279,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd eurós volt (szemben az előző heti 1,5 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (az előző heti csaknem nulla értékkel szemben).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,6 milliárd euróval csökkent, 182 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 180 517 −186
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 141 412 −639
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 614 −26
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 798 −613
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 347 333
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 086 623
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 086 623
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 429 707 −10 311
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 279 499 −9 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 149 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 209 −1 310
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 965 −1 835
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 066 708
8 Euróban denominált államadósság 38 657 −583
9 Egyéb eszközök 227 598 937
Eszközök összesen 1 165 355 −10 953
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 623 959 4 297
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 182 046 −1 618
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 181 994 −1 580
2.2 Betéti rendelkezésre állás 52 34
2.3 Lekötött betétek 0 −64
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 125 −2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 55 813 −14 160
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 46 841 −13 984
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 972 −176
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 485 −36
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 162 −134
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 610 −268
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 610 −268
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 68 728 968
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 328 0
Források összesen 1 165 355 −10 953