Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. září 2005

20. září 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. září 2005 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 57 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,2 mld. EUR na 166,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 89,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,6 mld. EUR na 530,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 15 mld. EUR na 39,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 15 mld. EUR na 369,5 mld. EUR. Ve středu 14. září 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 294,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 279,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,1 mld. EUR na 151,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 137 772 −57
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 398 1 324
2.1 Pohledávky za MMF 19 825 −6
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 573 1 330
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 961 −923
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 222 227
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 222 227
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 369 502 −15 007
5.1 Hlavní refinanční operace 279 501 −14 998
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −7
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 598 212
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 89 589 −344
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 750 0
9 Ostatní aktiva 133 457 −165
Aktiva celkem 964 249 −14 733
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 530 439 −1 555
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 151 431 −77
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 151 409 −86
2.2 Vkladová facilita 20 10
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 47 002 −14 498
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 39 539 −15 023
5.2 Ostatní závazky 7 463 525
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 10 568 −117
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 267 62
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 708 500
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 708 500
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 60 115 952
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 404 0
Pasiva celkem 964 249 −14 733
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média