Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. szeptember 16.

2005. szeptember 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. szeptember 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 57 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 166,5 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval csökkent, 89,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,6 milliárd euróval csökkent, 530,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 15 milliárd euróval csökkent, 39,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 15 milliárd euróval csökkent, 369,5 milliárd euróra. 2005. szeptember 14-én, szerdán lejárt egy 294,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 279,5 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 0,1 milliárd euróval csökkent, 151,4 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 137 772 −57
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 398 1 324
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 825 −6
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 573 1 330
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 961 −923
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 222 227
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 222 227
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 369 502 −15 007
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 279 501 −14 998
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −7
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 598 212
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 89 589 −344
8 Euróban denominált államadósság 40 750 0
9 Egyéb eszközök 133 457 −165
Eszközök összesen 964 249 −14 733
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 530 439 −1 555
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 151 431 −77
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 151 409 −86
2.2 Betéti rendelkezésre állás 20 10
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 −1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 47 002 −14 498
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 39 539 −15 023
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 463 525
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 568 −117
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 267 62
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 708 500
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 708 500
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 60 115 952
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 404 0
Források összesen 964 249 −14 733

Médiakapcsolatok