Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.9.2005

20.9.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.9.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 57 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 166,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,3 miljardilla eurolla 89,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 1,6 miljardilla eurolla 530,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 15 miljardilla eurolla 39,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 15 miljardilla eurolla 369,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.9.2005 erääntyi 294,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 279,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännössä nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 0,1 miljardilla eurolla 151,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 137 772 −57
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 398 1 324
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 825 −6
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 573 1 330
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 961 −923
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 222 227
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 222 227
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 369 502 −15 007
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 279 501 −14 998
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −7
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 598 212
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 89 589 −344
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 750 0
9 Muut saamiset 133 457 −165
Vastaavaa yhteensä 964 249 −14 733
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 530 439 −1 555
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 151 431 −77
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 151 409 −86
2.2 Talletusmahdollisuus 20 10
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 47 002 −14 498
5.1 Julkisyhteisöt 39 539 −15 023
5.2 Muut 7 463 525
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 568 −117
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 267 62
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 708 500
8.1 Talletukset ja muut velat 7 708 500
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 60 115 952
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 404 0
Vastattavaa yhteensä 964 249 −14 733
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle