Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2023

18 Ιουλίου 2022

  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των δημοπρασιών για το 2023
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2023

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2023.

Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος περιλαμβάνει μόνο τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών. Δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές ή έκτακτες πράξεις που μπορεί να διενεργηθούν το 2023. Το ημερολογιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο προς λήψη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023, καθώς και το ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών.

Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2023 (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου τήρησης 8 του 2022):

ΠΤ

Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Έναρξη περιόδου τήρησης

Λήξη περιόδου τήρησης

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση

Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)

8/2022

15 Δεκεμβρίου 2022

21 Δεκεμβρίου 2022

7 Φεβρουαρίου 2023

Οκτώβριος 2022

Σεπτέμβριος 2022

49

1

2 Φεβρουαρίου 2023

8 Φεβρουαρίου 2023

21 Μαρτίου 2023

Δεκέμβριος 2022

Σεπτέμβριος 2022

42

2

16 Μαρτίου 2023

22 Μαρτίου 2023

9 Μαΐου 2023

Ιανουάριος 2023

Δεκέμβριος 2022

49

3

4 Μαΐου 2023

10 Μαΐου 2023

20 Ιουνίου 2023

Μάρτιος 2023

Δεκέμβριος 2022

42

4

15 Ιουνίου 2023

21 Ιουνίου 2023

1 Αυγούστου 2023

Απρίλιος 2023

Μάρτιος 2023

42

5

27 Ιουλίου 2023

2 Αυγούστου 2023

19 Σεπτεμβρίου 2023

Ιούνιος 2023

Μάρτιος 2023

49

6

14 Σεπτεμβρίου 2023

20 Σεπτεμβρίου 2023

31 Οκτωβρίου 2023

Ιούλιος 2023

Ιούνιος 2023

42

7

26 Οκτωβρίου 2023

1 Νοεμβρίου 2023

19 Δεκεμβρίου 2023

Σεπτέμβριος 2023

Ιούνιος 2023

49

8

14 Δεκεμβρίου 2023

20 Δεκεμβρίου 2023

30 Ιανουαρίου 2024*

Οκτώβριος 2023

Σεπτέμβριος 2023

42

1/2024

25 Ιανουαρίου 2024

31 Ιανουαρίου 2024*

12 Μαρτίου 2024

Νοέμβριος 2023

Σεπτέμβριος 2023

42

*Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν αλλάξει, βλ. δελτίο Τύπου της 15ης Σεπτεμβρίου 2023

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου