Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert uitkomsten openbare raadpleging over digitale euro

14 april 2021

  • Zowel burgers als professionals hechten bij een eventuele toekomstige digitale euro de meeste waarde aan privacy
  • Voorkeur voor integratie digitale euro in bestaande bank- en betalingssystemen
  • Openbare raadpleging biedt waardevolle input voor besluit Eurosysteem medio 2021 om al dan niet van start te gaan met formeel onderzoek naar een digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag een uitgebreide analyse over de openbare raadpleging over een digitale euro. De analyse bevestigt in grote lijnen onze eerste bevindingen: datgene wat publiek en professionals het meest wensen van een dergelijke digitale munt is privacy (43%), gevolgd door veiligheid (18%), de mogelijkheid om er in het hele eurogebied mee te betalen (11%), geen extra kosten (9%) en bruikbaarheid offline (8%).

“Een digitale euro kan alleen maar een succes worden als deze voldoet aan de behoeften van de Europeaan,” aldus ECB-directielid Fabio Panetta. “We doen ons best om ervoor te zorgen dat een digitale euro tegemoetkomt aan de verwachtingen van burgers zoals die in de openbare raadpleging tot uiting zijn gekomen.”

Privacy is de belangrijkste eigenschap van een digitale euro voor zowel het grote publiek als professionals, in het bijzonder handelaren en andere bedrijven. Beide groepen staan achter vereisten die illegale activiteiten moeten helpen vermijden; minder dan een op de tien is voor volledige anonimiteit.

Ruim twee derde van de respondenten onderkent het belang van door intermediairs aangeboden innovatieve diensten die toegang tot een digitale euro mogelijk maken en geeft aan dat de digitale euro in bestaande bank- en betalingssystemen moet worden geïntegreerd. Graag ziet men extra diensten bovenop gewone betalingen in digitale euro's.

Ongeveer een kwart van de respondenten voorziet dat grensoverschrijdende betalingen door de digitale euro sneller en goedkoper worden. Ze willen ook graag dat de digitale euro buiten het eurogebied te gebruiken valt, al moeten daar wel beperkingen aan zitten.

De ECB heeft van de respondenten vele technische suggesties aangedragen gekregen. Voor een kwart van de respondenten geniet een oplossing voor eindgebruikers in de vorm van een (smart)card of een beveiligd onderdeel in een smartphone de voorkeur als manier om cash-achtige eigenschappen mogelijk te maken. Voor de beheersing van het bedrag aan digitale euro's in omloop noemt bijna de helft de noodzaak van limieten, een gedifferentieerde vergoeding of een combinatie daarvan. Een vergelijkbaar deel van de professionals is het daarmee eens.

De raadpleging startte op 12 oktober 2020 en liep tot 12 januari 2021. Er zijn meer dan 8.200 reacties ontvangen. Dat is een recordniveau voor deelname aan een openbare raadpleging van de ECB. Particulieren maakten de overgrote meerderheid uit van de respondenten (94%). De rest van de deelnemers bestond uit professionals, onder andere banken, aanbieders van betalingsdiensten, handelaren en techbedrijven.

De meeste antwoorden waren afkomstig uit Duitsland (47%), Italië (15%) en Frankrijk (11%). Die antwoorden waren niet per se representatief voor de mening van de EU-bevolking, omdat de raadpleging openstond voor iedereen en mensen op eigen initiatief deelnamen. Niettemin vormen ze belangrijke input voor de analytische en experimentele werkzaamheden van de ECB alsook voor het aanstaande besluit van de Raad van Bestuur of er wordt gestart met een formele onderzoeksfase met het oog op de mogelijke uitgifte van een digitale euro.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Alexandrine Bouilhet, tel. +49 172 174 93 66.

Toelichting:

Rapport van het Eurosysteem over de openbare raadpleging over een digitale euro
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media