Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ
  • 10 Ιουνίου 2020

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2021

  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα για το 2021
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2021

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2021.

Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος περιλαμβάνει μόνο τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΟ) και τις τακτικές πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών. Δεν περιλαμβάνει συμπληρωματικές ή έκτακτες πράξεις που μπορεί να διενεργηθούν το 2021. Το ημερολογιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο προς λήψη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021, καθώς και το ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών.

Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2021

ΠΤ

Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Έναρξη περιόδου τήρησης

Λήξη περιόδου τήρησης

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση

Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση

Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)

1

21 Ιανουαρίου 2021

27 Ιανουαρίου 2021

16 Μαρτίου 2021

Νοέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020

49

2

11 Μαρτίου 2021

17 Μαρτίου 2021

27 Απριλίου 2021

Ιανουάριος 2021

Δεκέμβριος 2020

42

3

22 Απριλίου 2021

28 Απριλίου 2021

15 Ιουνίου 2021

Φεβρουάριος 2021

Δεκέμβριος 2020

49

4

10 Ιουνίου 2021

16 Ιουνίου 2021

27 Ιουλίου 2021

Απρίλιος 2021

Μάρτιος 2021

42

5

22 Ιουλίου 2021

28 Ιουλίου 2021

14 Σεπτεμβρίου 2021

Μάιος 2021

Μάρτιος 2021

49

6

9 Σεπτεμβρίου 2021

15 Σεπτεμβρίου 2021

2 Νοεμβρίου 2021

Ιούλιος 2021

Ιούνιος 2021

49

7

28 Οκτωβρίου 2021

3 Νοεμβρίου 2021

21 Δεκεμβρίου 2021

Σεπτέμβριος 2021

Ιούνιος 2021

49

8

16 Δεκεμβρίου 2021

22 Δεκεμβρίου 2021

προς επιβεβαίωση

Οκτώβριος 2021

Σεπτέμβριος 2021

προς επιβεβαίωση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Eva Taylor, τηλ.: +49 69 1344 7162.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου