Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.
PRESS RELEASE

Statement of Commitment to Foreign Exchange Global Code of Conduct

29 November 2017

All central banks in the European System of Central Banks (ESCB) are strongly committed to supporting and promoting adherence to the Foreign Exchange Global Code of Conduct (the “Code”). Today, 15 of the ESCB central banks, including the European Central Bank, simultaneously issued Statements of Commitment to the Code. The remaining ESCB central banks will do so in 2018. By issuing these statements, these ESCB central banks demonstrate that they are committed to adhering to the principles of the Code when acting as foreign exchange market participants and ensuring that their internal practices and processes are aligned with the principles of the Code. With these Statements of Commitment, they emphasise that the principles of the Code are important in promoting the integrity and effective functioning of the wholesale foreign exchange market. To ultimately achieve the objective of the Code, the ESCB central banks also encourage all foreign exchange market participants to adhere to it.

The following ESCB central banks are issuing Statements of Commitment today: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Banca d’Italia, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank and the European Central Bank.

For media queries, please contact William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Notes: The ESCB comprises the ECB and the national central banks (NCBs) of all EU Member States whether they have adopted the euro or not.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
SEE ALSO

Find out more about related content