Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2017 και το 2018

14 Σεπτεμβρίου 2016

EMBARGO

Απαγόρευση δημοσίευσης πριν από τις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης της Τετάρτης 14 Σεπτεμβρίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα τα ακόλουθα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα για το 2017 και το 2018: α) ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος και β) ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος.

Τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος περιλαμβάνουν μόνο τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΟ) και τις πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών. Δεν περιλαμβάνουν συμπληρωματικές ή έκτακτες πράξεις που ενδέχεται να διενεργηθούν το 2017 ή το 2018. Τα ημερολογιακά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς λήψη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος λαμβάνονται υπόψη τα ημερολογιακά προγράμματα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου το 2017 και το 2018 καθώς και τα ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών. Τα εν λόγω ημερολογιακά προγράμματα παρατίθενται παρακάτω.

Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών το 2017:

ΠΤ Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Έναρξη περιόδου τήρησης το 2017 Λήξη περιόδου τήρησης το 2017 Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)
1 19 Ιανουαρίου 2017 25 Ιανουαρίου 2017 14 Μαρτίου 2017 Νοέμβριος 2016 Σεπτέμβριος 2016 49
2 9 Μαρτίου 2017 15 Μαρτίου 2017 2 Μαΐου 2017 Ιανουάριος 2017 Δεκέμβριος 2016 49
3 27 Απριλίου 2017 3 Μαΐου 2017 13 Ιουνίου 2017 Μάρτιος 2017 Δεκέμβριος 2016 42
4 8 Ιουνίου 2017 14 Ιουνίου 2017 25 Ιουλίου 2017 Απρίλιος 2017 Μάρτιος 2017 42
5 20 Ιουλίου 2017 26 Ιουλίου 2017 12 Σεπτεμβρίου 2017 Μάιος 2017 Μάρτιος 2017 49
6 7 Σεπτεμβρίου 2017 13 Σεπτεμβρίου 2017 31 Οκτωβρίου 2017 Ιούλιος 2017 Ιούνιος 2017 49
7 26 Οκτωβρίου 2017 1 Νοεμβρίου 2017 19 Δεκεμβρίου 2017 Σεπτέμβριος 2017 Ιούνιος 2017 49
8 14 Δεκεμβρίου 2017 20 Δεκεμβρίου 2017 30 Ιανουαρίου 2018 Οκτώβριος 2017 Σεπτέμβριος 2017 42

Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών το 2018:

ΠΤ Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Έναρξη περιόδου τήρησης το 2018 Λήξη περιόδου τήρησης το 2018 Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)
1 25 Ιανουαρίου 2018 31 Ιανουαρίου 2018 13 Μαρτίου 2018 Νοέμβριος 2017 Σεπτέμβριος 2017 42
2 8 Μαρτίου 2018 14 Μαρτίου 2018 2 Μαΐου 2018 Ιανουάριος 2018 Δεκέμβριος 2017 50
3 26 Απριλίου 2018 3 Μαΐου 2018 19 Ιουνίου 2018 Μάρτιος 2018 Δεκέμβριος 2017 48
4 14 Ιουνίου 2018 20 Ιουνίου 2018 31 Ιουλίου 2018 Απρίλιος 2018 Μάρτιος 2018 42
5 26 Ιουλίου 2018 1 Αυγούστου 2018 18 Σεπτεμβρίου 2018 Ιούνιος 2018 Μάρτιος 2018 49
6 13 Σεπτεμβρίου 2018 19 Σεπτεμβρίου 2018 30 Οκτωβρίου 2018 Ιούλιος 2018 Ιούνιος 2018 42
7 25 Οκτωβρίου 2018 31 Οκτωβρίου 2018 18 Δεκεμβρίου 2018 Αύγουστος 2018 Ιούνιος 2018 49
8 13 Δεκεμβρίου 2018 19 Δεκεμβρίου 2018 29 Ιανουαρίου 2019 Οκτώβριος 2018 Σεπτέμβριος 2018 42

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου