Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2015. gada 3. decembrī

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma lēmumu samazināt noguldījumu iespējas uz nakti procentu likmi par 10 bāzes punktiem (līdz –0.30%; spēkā ar 2015. gada 9. decembri).

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.05% un 0.30%).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents paziņos turpmākus monetārās politikas pasākumus.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Kontaktinformācija presei