SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

3. december 2015

Svet ECB je na današnji seji sklenil, da obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita zniža za 10 bazičnih točk na –0,30%, pri čemer to znižanje začne veljati 9. decembra 2015.

Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja in obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila ostaneta nespremenjeni na ravni 0,05% oziroma 0,30%.

Predsednik ECB bo nadaljnje ukrepe denarne politike predstavil na novinarski konferenci, ki se bo začela danes ob 14.30 po srednjeevropskem času.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

Stiki za medije