Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2016

22 Ιουνίου 2015

EMBARGO

Απαγόρευση δημοσίευσης πριν από τις 10.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2015

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2016.

Λαμβανομένων υπόψη του προγράμματος συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016 και του ενδεικτικού ημερολογιακού προγράμματος των τακτικών δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος (βλ. ξεχωριστό δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε σήμερα), το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2016 έχει ως εξής:

ΠΤ Σχετική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Έναρξη περιόδου τήρησης Λήξη περιόδου τήρησης Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση Διάρκεια περιόδου τήρησης (ημέρες)
1 21 Ιανουαρίου 2016 27 Ιανουαρίου 2016 15 Μαρτίου 2016 Νοέμβριος 2015 Σεπτέμβριος 2015 49
2 10 Μαρτίου 2016 16 Μαρτίου 2016 26 Απριλίου 2016 Ιανουάριος 2016 Δεκέμβριος 2015 42
3 21 Απριλίου 2016 27 Απριλίου 2016 7 Ιουνίου 2016 Φεβρουάριος 2016 Δεκέμβριος 2015 42
4 2 Ιουνίου 2016 8 Ιουνίου 2016 26 Ιουλίου 2016 Απρίλιος 2016 Μάρτιος 2016 49
5 21 Ιουλίου 2016 27 Ιουλίου 2016 13 Σεπτεμβρίου 2016 Μάιος 2016 Μάρτιος 2016 49
6 8 Σεπτεμβρίου 2016 14 Σεπτεμβρίου 2016 25 Οκτωβρίου 2016 Ιούλιος 2016 Ιούνιος 2016 42
7 20 Οκτωβρίου 2016 26 Οκτωβρίου 2016 13 Δεκεμβρίου 2016 Αύγουστος 2016 Ιούνιος 2016 49
8 8 Δεκεμβρίου 2016 14 Δεκεμβρίου 2016 24 Ιανουαρίου 2017 Οκτώβριος 2016 Σεπτέμβριος 2016 42

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου