Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.
PRESS RELEASE

Details on securities holdings acquired under the Securities Markets Programme

21 February 2013

The Governing Council of the European Central Bank (ECB) decided today to publish the Eurosystem’s holdings of securities acquired under the Securities Markets Programme (SMP). This decision is in line with the envisaged transparency stance for the Outright Monetary Transactions (OMTs) as communicated on 6 September 2012, at which time the SMP was terminated.

To this end the following table shows the breakdown of the Eurosystem’s SMP holdings as at 31 December 2012, per country of issuer, indicated at nominal value, book value and average remaining maturity.

Issuer country Outstanding amounts Average remaining maturity (in years)
Nominal amount (EUR billion) Book value [1] (EUR billion)
Ireland 14.2 13.6 4.6
Greece 33.9 30.8 3.6
Spain 44.3 43.7 4.1
Italy 102.8 99.0 4.5
Portugal 22.8 21.6 3.9
Total 218.0 208.7 4.3
  1. [1]The SMP holdings are classified as held-to-maturity and consequently valued at amortised cost.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου