Menu
PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

7 juli 2011

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetair-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 25 basispunten verhoogd naar 1,50%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 13 juli 2011.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 25 basispunten verhoogd naar 2,25%, met ingang van 13 juli 2011.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 25 basispunten verhoogd naar 0,75%, met ingang van 13 juli 2011.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Press conference

Contactpersonen voor de media