Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2011. gada 7. jūlijā

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 1.50%), sākot ar operācijām, ko veiks 2011. gada 13. jūlijā.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 2.25%; spēkā ar 2011. gada 13. jūliju).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta par 25 bāzes punktiem (līdz 0.75%; spēkā ar 2011. gada 13. jūliju).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Press conference

Kontaktinformācija presei