ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Aποφάσεις νομισματικής πολιτικής

8 Νοεμβρίου 2001

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

  1. Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα μειωθεί κατά 0,50 της εκατοστιαίας μονάδας στο 3,25%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ με την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 14 Νοεμβρίου 2001.
  2. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 0,50 της εκατοστιαίας μονάδας στο 4,25%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου 2001.
  3. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 0,50 της εκατοστιαίας μονάδας στο 2,25%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου 2001.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκαν αυτές οι αποφάσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2.30 μ.μ.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

Εκπρόσωποι Τύπου