ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

30 Αυγούστου 2001

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

  1. Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 4,25%, το οποίο τίθεται σε ισχύ με την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2001.
  2. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 5,25%, το οποίο τίθεται σε ισχύ στις 31 Αυγούστου 2001.
  3. Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 0,25 της εκατοστιαίας μονάδας στο 3,25%, το οποίο τίθεται σε ισχύ στις 31 Αυγούστου 2001.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα αναλύσει το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκαν αυτές οι αποφάσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2.30 μ.μ.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

Εκπρόσωποι Τύπου