ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

16 Νοεμβρίου 2000

16 Νοεμβρίου 2000

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να δημοσιεύσει οικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων για τη ζώνη του ευρώ. Αυτές οι προβολές εκπονούνται από εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος και θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στο τεύχος Δεκεμβρίου 2000 του Μηνιαίου Δελτίου της ΕΚΤ.

Εκπρόσωποι Τύπου