Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

T2-T2S Consolidation

Public consultation on the draft T2-T2S consolidation user requirements

Published: 5 May 2017
Deadline: 30 June 2017

T2-T2S consolidation - User requirements
  • Central liquidity management
  • Future RTGS services
  • Shared services
  • Glossary

ECB feedback

More than 2,800 comments were received from the market during the consultation period. The ECB has assessed all of the comments and provided feedback. The comments received, together with the ECB’s feedback, are published below. Comments received from institutions that prefer to remain anonymous are marked as “anonymous institutions”.

T2-T2S consolidation – consolidated market comments
  • Central liquidity management
  • Future RTGS services
  • Shared services
  • Glossary