Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Sixth ECB seminar on payment and settlement issues for central banks

Frankfurt am Main, 5 - 8 September 2006

Venue:
Eurotower, Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main, Room C IV, 2nd floor.

Tentative Programme

Tuesday, 5 September 2006 Wednesday, 6 September 2006 Thursday, 7 September 2006 Friday, 8 September 2006

Day 1 - Tuesday, 5 September

8:30 Registration
9:00 Opening of the Seminar
Welcoming by Ms. Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Executive Board of the European Central bank
  I. The basics in payment and settlement systems
9:30 Concepts and risks in the field of payments
10:15 Concepts and risks in the field of securities clearing and settlement
11:00 -11:30 Tea & Coffee break
11:30 The legal foundations for payment and settlement systems
  II. The central bank and market infrastructures
12:15 The role of central banks in payment and settlement systems
13:00 -14:30 Lunch
14:30 Oversight of market infrastructure
15:45 Business continuity for market infrastructures: an oversight perspective
16:30 -17:00
Tea & Coffee break
17:00 -17:45 The CLS system
18:15 Departure to the Money Museum of the Deutsche Bundesbank
18:30 Visit of the Money Museum of the Deutsche Bundesbank
20:00 Dinner

Day 2 - Wednesday, 6 September

  II. The central bank and market infrastructures (continued)
9:00 Card schemes and card payments
9:45 Central Counterparty Clearing
10:30 -11:00 Tea & Coffee break
  III. The Eurosystem and market infrastructures
11:00 The ECB, the Eurosystem and the European System of Central Banks
11:45 The Monetary Policy implementation of the Eurosystem
12:30 -14:00 Lunch


14:00
The Eurosystem collateral framework
14:45 The euro area payment systems landscape
15:30 -16:00
Tea & Coffee break
16:00 Introduction to the current TARGET system
16:40 The internal consolidation of TARGET: the TARGET2 project
17:30 Official photograph of the seminar
19:00 Dinner (official)

Day 3 - Thursday, 7 September

  III. The Eurosystem and market infrastructures (continued)
9:00 The Single Euro Payments Area (SEPA) integration of euro retail payments
10:00 -10:30 Tea & Coffee break
IV Workshops
Location: Commerzbank Building, Neue Mainzer Strasse 32-36, 2nd floor
  There will be six workshops, but only two topics ? implying that there are always three separate groups working independently on the same item:
  • The development of the market infrastructure for payments and securities handling
  • Oversight ? what does it encompass?
13:30 -14:30 Lunch
14:30 Departure for sightseeing tour (to be defined)

Day 4 - Friday, 8 September

9:00 Summaries of and Panel discussion on results of workshops
Reporting to the whole meeting on the findings of the workshops, followed by a panel discussion on observations important for central banks
11:00 -11:30 Tea & Coffee break
  V Market infrastructure - issues of common interest
11:30 The importance of standardisation
12:15 Panel discussion:
Does the central bank need to co-operate and consult with external parties?
13:00 -14:30 Lunch
14:30 New payment methods
15:15 Common work by G-10 central banks on payment systems issues
16:00 General conclusions and closing of the seminar
16:30 Farewell cocktail