Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 iunie 2008

17 iunie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 iunie 2008, scăderea de 113 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi emiterii de monede de aur comemorative, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 167,4 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,3 miliarde EUR, până la 115,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,5 miliarde EUR, până la nivelul de 675 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 0,8 miliarde EUR, până la 58,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 28 de miliarde EUR, până la 466 de miliarde EUR. Miercuri, 11 iunie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 153 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 191 de miliarde EUR a fost decontată. Joi, 12 iunie 2008, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 60 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (de asemenea, un nivel relativ similar celui consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 30,8 miliarde EUR, până la 225,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 402 −113
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 135 683 −521
2.1 Creanţe asupra FMI 9 353 −74
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 126 330 −447
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 55 502 202
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 788 −289
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 788 −289
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 466 035 28 005
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 191 001 38 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 275 026 −10 001
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 2
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 3
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 353 −1 043
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 115 223 280
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 007 0
9 Alte active 377 619 8 345
Total active 1 442 612 34 866
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 675 044 −514
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 225 932 30 786
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 225 868 30 799
2.2 Facilitatea de depozit 54 −16
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 10 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 148 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 65 823 −673
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 58 764 −823
5.2 Alte angajamente 7 059 150
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 76 882 4 534
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 600 −796
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 057 470
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 057 470
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 147 072 1 064
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 675 3
Total pasive 1 442 612 34 866
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media