Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

DelC 3 Delors Committee documents

12/04/1989
Suggested amendments to part III by N. Thygesen

Archival reference: DelC 3

12/04/1989
Draft of the full report, with notes

Archival reference: DelC 3

12/04/1989
Draft of the full report

Archival reference: DelC 3

11/04/1989
Draft of the full report, with notes

Archival reference: DelC 3

07/04/1989
Telefax to G. Baer with comments to the report by de Larosiere (Redacted)

Archival reference: DelC 3

06/04/1989
Letter from G. Baer to T. Padoa-Schioppa on managing the comments to the report

Archival reference: DelC 3

05/04/1989
Letter from P. Jaans to J. Delors with comments on the draft of the report of 31 March

Archival reference: DelC 3

04/04/1989
List of comments on draft report of 2 March 1989

Archival reference: DelC 3

31/03/1989
Draft of the full report, with typewritten notes

Archival reference: DelC 3

31/03/1989
Draft of the full report, with handwritten notes

Archival reference: DelC 3

29/03/1989
Letter from G. Baer to J. Dixon with suggested amendments to the report

Archival reference: DelC 3

28/03/1989
Telefaxed letter from E. Hoffmeyer with suggestions for the report

Archival reference: DelC 3

28/03/1989 -31/03/1989
Letter from J. Delors on how to discuss the report on the meeting of 11 and 12 April

Archival reference: DelC 3

23/03/1989
Draft of the full report, with notes

Archival reference: DelC 3

23/03/1989
Compilation of all comments and draft suggestions by T. Padoa-Schioppa and G. Baer

Archival reference: DelC 3

22/03/1989
Telefax from M. Doyle to G. Baer with drafting changes

Archival reference: DelC 3

21/03/1989
Telefax from R. Leigh-Pemberton to G. Baer with comments on the report

Archival reference: DelC 3

21/03/1989
Letter from R. Leigh-Pemberton to G. Baer with suggested amendments to the report, with notes

Archival reference: DelC 3

21/03/1989
Letter from R. Leigh-Pemberton to G. Baer with suggested amendments to the report

Archival reference: DelC 3

21/03/1989
Letter from N. Thygesen to T. Padoa-Schioppa and G. Baer with a letter from N. Thygesen to J. Delors with comments on the report attached

Archival reference: DelC 3

21/03/1989
Letter from de Larosière to E. Hoffmeyer with comments on the report

Archival reference: DelC 3

20/03/1989
Telefax from C. Ciampi to G. Baer with a letter sent to J. Delors with comments on the report

Archival reference: DelC 3

17/03/1989
Telefax from M. Redouin to G. Baer with amendments to the report by de Larosière

Archival reference: DelC 3

17/03/1989
Telefax from E. Hoffmeyer to G. Baer with a suggested new draft of page 34

Archival reference: DelC 3

17/03/1989
Proposed amendments to the report of 2 March 1989 by W. Duisenberg, with notes

Archival reference: DelC 3

17/03/1989
Proposed amendments to the report of 2 March 1989 by W. Duisenberg

Archival reference: DelC 3

17/03/1989
Amendments to the report

Archival reference: DelC 3

16/03/1989
Proposed amendments to the report by K. Pöhl, with notes

Archival reference: DelC 3

16/03/1989
Proposed amendments to the report by K. Pöhl

Archival reference: DelC 3

16/03/1989
Key to footnotes

Archival reference: DelC 3

15/03/1989
Letter from R. Leigh-Pemberton to G. Baer with amendments to part III, with notes

Archival reference: DelC 3

15/03/1989
Letter from R. Leigh-Pemberton to G. Baer with amendments to part III

Archival reference: DelC 3

13/03/1989
Suggested amendments to the annex by N Thygesen

Archival reference: DelC 3

13/03/1989
Suggested amendments to part III by N. Thygesen

Archival reference: DelC 3

13/03/1989
Suggested amendments to part I by N. Thygesen

Archival reference: DelC 3

10/03/1989
Comments and proposals for changes to the report by K. Pöhl

Archival reference: DelC 3

09/03/1989
Telefax from N. Thygesen to G. Baer with comments on the report, with notes

Archival reference: DelC 3

09/03/1989
Telefax from N. Thygesen to G. Baer with comments on the report

Archival reference: DelC 3

09/03/1989
Telefax from J. de Larosière to G. Baer with a correction of a sentence from a letter he sent on 8 March

Archival reference: DelC 3

09/03/1989
Major differences between the drafts of part III prepared by the rapporteurs and gov. Leigh-Pemberton

Archival reference: DelC 3

09/03/1989
Draft of the annex

Archival reference: DelC 3

09/03/1989 -10/03/1989
Telefax from G. Baer to J. Dixon with a draft of the annex

Archival reference: DelC 3

08/03/1989
Telefax from J. de Larosière to G. Baer with comments on part III

Archival reference: DelC 3

08/03/1989
Note to the file on Leigh-Pemberton's draft of part III

Archival reference: DelC 3

08/03/1989
Letter from J. de Larosière to J. Delors with comments on part III

Archival reference: DelC 3

07/03/1989
Letter from G. Baer to T. Padoa-Schioppa with a draft of the annex

Archival reference: DelC 3

07/03/1989
Draft of the annex, with notes

Archival reference: DelC 3

07/03/1989
Comments on the report

Archival reference: DelC 3

07/03/1989
Telefax to G. Baer with a draft of part III, with notes (Redacted)

Archival reference: DelC 3

07/03/1989
Telefax to G. Baer with a draft of part III, with a letter from R. Leigh-Pemberton to J. Delors (Redacted)

Archival reference: DelC 3

06/03/1989
Telefax from P. Jaans to G. Baer with comments on the report, highlighted

Archival reference: DelC 3

06/03/1989
Telefax from P. Jaans to G. Baer with comments on the report

Archival reference: DelC 3

06/03/1989
Letter from R. Leigh-Pemberton to J. Delors with draft of part III, with notes

Archival reference: DelC 3

06/03/1989
Letter from R. Leigh-Pemberton to J. Delors with draft of part III

Archival reference: DelC 3

06/03/1989
Draft of annex, with notes by T. Padoa-Schioppa (Redacted)

Archival reference: DelC 3

02/03/1989
Telefax from N. Thygesen to G. Baer and T. Padoa-Schioppa with comments on the annex to part III

Archival reference: DelC 3

02/03/1989
Telefax from J. Mingasson to G. Baer with comments from M. Redouin on the annex

Archival reference: DelC 3

02/03/1989
Suggested amendments to part I by Thygesen

Archival reference: DelC 3

02/03/1989
Draft of the full report, with some notes

Archival reference: DelC 3

02/03/1989
Draft of the full report, with notes

Archival reference: DelC 3

02/03/1989
Draft of the full report

Archival reference: DelC 3

02/03/1989
Telefax from T. Padoa-Schioppa to G. Baer with notes on specific pages of the report (Redacted)

Archival reference: DelC 3

01/03/1989
Draft of the full report, with notes

Archival reference: DelC 3

01/03/1989
Telefax for J. Dixon to G. Baer with a draft of the report, with notes

Archival reference: DelC 3

01/03/1989
Draft of the annex, with notes

Archival reference: DelC 3

01/03/1989
Draft of the annex

Archival reference: DelC 3

28/02/1989
Telefax from N. Thygesen to G. Baer with suggested amendments to part III

Archival reference: DelC 3

24/02/1989
Draft of the full report, with notes and post-it comments

Archival reference: DelC 3

24/02/1989
Draft of the full report, with notes

Archival reference: DelC 3

23/02/1989
Telefax from T. Padoa-Schioppa to G. Baer with a draft of part II, with notes (Redacted)

Archival reference: DelC 3

22/02/1989
Draft on the ECU, with notes

Archival reference: DelC 3

22/02/1989
Draft of part I

Archival reference: DelC 3

21/02/1989
Draft of part III, with notes

Archival reference: DelC 3

21/02/1989 -22/02/1989
Draft on the ECU

Archival reference: DelC 3

17/02/1989
Draft of part I, with notes, plus handwritten notes on specific subjects

Archival reference: DelC 3

17/02/1989
Draft of part I, with notes

Archival reference: DelC 3

17/02/1989
Draft of part II

Archival reference: DelC 3

14/02/1989
Suggested amendment to chapter II by N. Thygesen

Archival reference: DelC 3

10/02/1989
Suggested reordering of part II by R. Leigh-Pemberton, with notes

Archival reference: DelC 3

10/02/1989
Draft of part I, with notes

Archival reference: DelC 3

10/02/1989
Draft of part III, with notes

Archival reference: DelC 3

10/02/1989
Draft of part III

Archival reference: DelC 3

10/02/1989 -13/02/1989
Suggested reordering of part II by R. Leigh-Pemberton

Archival reference: DelC 3

03/02/1989
Draft of part III, with notes

Archival reference: DelC 3

02/02/1989
Letter from R. Leigh-Pemberton to J. Delors on the treaty change

Archival reference: DelC 3

02/02/1989
Draft of part I by T. Padoa-Schioppa

Archival reference: DelC 3

02/02/1989
Letter from R. Leigh-Pemberton to J. Delors on the treaty change, with notes (Redacted)

Archival reference: DelC 3

31/01/1989
Suggested amendments to part II of the report by P. Jaans

Archival reference: DelC 3

31/01/1989
Draft of part II, with note to the members of the Committee

Archival reference: DelC 3

31/01/1989
Draft of part II, with notes

Archival reference: DelC 3

20/01/1989
Draft of part II, with notes

Archival reference: DelC 3

20/01/1989
Draft of part II

Archival reference: DelC 3

20/01/1989
Drafting proposals for part III by de Larosière, with the last two paragraphs are highlighted

Archival reference: DelC 3

20/01/1989
Drafting proposals for part III by de Larosière

Archival reference: DelC 3

20/01/1989 -23/01/1989
Telex from J. Redouin on behalf of de Larosière to G. Baer with drafting proposals for part III

Archival reference: DelC 3

20/01/1989
Drafting proposals for part III by de Larosière (Redacted)

Archival reference: DelC 3

19/01/1989
Point 20 of part II

Archival reference: DelC 3

17/01/1989
Letter from M. Doyle to T. Padoa-Schioppa with comments on the report, with notes

Archival reference: DelC 3

17/01/1989
Letter from M. Doyle to T. Padoa-Schioppa with comments on the report, highlighted and with notes

Archival reference: DelC 3

17/01/1989
Letter from E. Hoffmeyer to G. Baer with suggestions for the report, highlighted and with notes

Archival reference: DelC 3

17/01/1989
Letter from E. Hoffmeyer to G. Baer with suggestions for the report

Archival reference: DelC 3

13/01/1989
Draft of part II

Archival reference: DelC 3

22/12/1988
Draft of part III of the report, which incorporates indications of drafting suggestions

Archival reference: DelC 3

22/12/1988
Draft of part III of the report

Archival reference: DelC 3

21/12/1988
Draft of the two scenarios, with notes

Archival reference: DelC 3

21/12/1988
Comments on section 4 of part III of the report, by J. Mingasson and J. Dixon

Archival reference: DelC 3

16/12/1988
Draft of part III of the report, with notes

Archival reference: DelC 3

14/12/1988
Draft of part III of the report, with small notes

Archival reference: DelC 3

14/12/1988
Draft of part III of the report, with bold notes

Archival reference: DelC 3

13/12/1988
A suggested menu of scenarios to be considered in the report by E. Hoffmeyer, and excerpt of the report by K. Pöhl

Archival reference: DelC 3

12/12/1988
Text to be inserted in part III of the report

Archival reference: DelC 3

09/12/1988
Skeleton of the report, with comments received at the December meeting

Archival reference: DelC 3

09/12/1988
Skeleton of the report

Archival reference: DelC 3

02/12/1988
Skeleton of the report, with notes

Archival reference: DelC 3

02/12/1988
Skeleton of the report by G. Baer and T. Padoa-Schioppa, with notes

Archival reference: DelC 3

02/12/1988
Skeleton of the report by G. Baer and T. Padoa-Schioppa

Archival reference: DelC 3

01/12/1988
Notes on part III of the report, by J. Mingasson

Archival reference: DelC 3

29/11/1988
Draft outline of part II

Archival reference: DelC 3

17/11/1988
Skeleton of part III sent by T. Padoa-Schioppa to G. Baer

Archival reference: DelC 3

15/11/1988
Letter from G. Baer to A. Lamfalussy with the first draft of a skeleton of the report

Archival reference: DelC 3

07/11/1988
Draft of part II, with notes

Archival reference: DelC 3

07/11/1988
Draft of part II

Archival reference: DelC 3

03/11/1988
Draft of part III

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
User's guide to comments to the report of 2 March 1989

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Two scenarios in three steps, with notes

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Text to be inserted in part II of the report

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Text to be inserted in part III of the report

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Suggestions of amendments or changes to the report of 2 March 1989 by J. Moreira, with notes

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Suggestions of amendments or changes to the report of 2 March 1989 by J. Moreira

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Re-draft of the report by G. Baer and T. Padoa-Schioppa

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Re-draft and comments to the report by K. Pöhl

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Re-draft and comments of page 5, paragraph 2 of the report by K. Pöhl

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Proposed changes to revised part II of the EMU-Report by K. Pöhl

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Notes on the full report

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Letter to J. Delors with a proposal for an enlargement of the powers of the EE Central Bank Governors Committee

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Handwritten notes on the report

Archival reference: DelC 3

01/10/1988 -30/11/1989
Comments on part III of the report

Archival reference: DelC 3

28/07/1988
Telex from the J. Mingasson and J. Dixon to T. Padoa-Schioppa and G. Baer with comments on the report

Archival reference: DelC 3

22/07/1988
Telefax from G. Baer to T. Padoa-Schioppa with an outline of the report

Archival reference: DelC 3

22/07/1988
Telefax from G. Baer to J. Mingasson and J. Dixon with an outline of the report

Archival reference: DelC 3

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα