Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

De ce este importantă reziliența cibernetică?

10 aprilie 2018

Tehnologia informației a devenit parte integrantă a vieții noastre. De la nevoi personale – precum cumpărarea unei cafele sau partajarea unor fotografii de familie – la activități profesionale – precum proiectarea de echipamente sau tranzacționarea de acțiuni –, este greu să ne imaginăm viața fără ea. Această tehnologie sporește gradul de interconectare a societății și de prosperitate a economiilor, dar presupune și riscuri noi.

Dacă apar probleme? Dacă imaginile dumneavoastră ajung unde nu trebuie? Dacă vă piratează cineva telefonul pentru a fura bani?

Astfel de riscuri prezintă o importanță capitală și în lumea afacerilor, inclusiv în sectorul financiar. Atacurile cibernetice pot costa firmele o avere. Acestea pot întrerupe funcționarea sistemului energetic. De asemenea, pot periclita stabilitatea sistemului financiar. Din acest motiv, este foarte important ca firmele și organizațiile să fie pregătite și echipate să facă față acestor amenințări.

Ce întreprinde BCE pentru a promova reziliența cibernetică?

Tratăm amenințările cibernetice cu deosebită seriozitate. Depunem permanent eforturi pentru a ne îmbunătăți mijloacele de apărare, astfel încât să ne putem proteja datele și sistemele informatice. Elaborăm strategii pentru a face față situațiilor de criză, în eventualitatea unui atac. De asemenea, colaborăm cu băncile centrale naționale din UE pentru a proteja Sistemul European al Băncilor Centrale și datele acestuia în ansamblu.

Dar nu ne preocupă doar propria noastră reziliență cibernetică. Promovăm securitatea cibernetică pe scară mai largă, în special la nivelul sectorului financiar.

De exemplu, cooperăm cu alte instituții ale UE, cum ar fi Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și cu alte organizații internaționale și instituții financiare pentru a face schimb de informații, a înțelege mai bine riscurile cibernetice și a elabora bune practici pentru contracararea acestora.

Ca autoritate de reglementare pentru infrastructura pieței – de exemplu, pentru sistemele de plăți și de decontare –, stabilim reguli și bune practici pentru a asigura că, la nivel individual, instituțiile și furnizorii dispun de un nivel ridicat de reziliență cibernetică.

În rolul nostru de autoritate de supraveghere bancară, solicităm celor mai mari bănci din zona euro să raporteze incidentele cibernetice semnificative imediat ce sunt detectate. Aceasta ne ajută să identificăm și să monitorizăm tendințele aferente atacurilor cibernetice, ceea ce ne permite să reacționăm mai rapid în cazul unei crize potențiale generate de un atac cibernetic. De asemenea, elaborăm orientări specifice pentru gestionarea riscului privind tehnologia informației, care urmăresc să ajute băncile și instituțiile financiare să devină mai puternice și să fie mai bine echipate pentru a face față amenințărilor cibernetice.

Cine este responsabil pentru reziliența cibernetică?

BCE colaborează în mod activ cu numeroși parteneri pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la riscurile cibernetice. Cu toate acestea, la fel cum fiecare dintre noi este responsabil să închidă bine ușile și ferestrele acasă și, dacă este necesar, să instaleze dispozitive de siguranță, firmele, băncile și instituțiile publice dețin, în ultimă instanță, responsabilitatea pentru propria lor securitate. Acestea trebuie să se asigure că sistemele lor de securitate sunt actualizate și au obligația de a se informa în permanență și de a rămâne vigilente cu privire la amenințările cibernetice – atât în interesul propriu, cât și în interesul celorlalți.