Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Cinci lucruri pe care trebuie să le știți despre BCE

10 iulie 2015 (ultima actualizare: 25 august 2021)

1. Suntem o instituție europeană în slujba a aproximativ 350 de milioane de cetățeni

Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală responsabilă de euro, moneda a 20 de țări europene. Înființată în anul 1998, aceasta este o instituție oficială a Uniunii Europene și își are sediul la Frankfurt pe Main, în Germania.

Obiectivul principal al BCE este menținerea stabilității prețurilor în țările care utilizează euro ca monedă oficială. BCE își urmărește obiectivul prin elaborarea și aplicarea politicii monetare în cadrul Eurosistemului, constituit din BCE și băncile centrale naționale ale celor 20 de țări din zona euro.

Deciziile BCE au un impact direct asupra economiei zonei euro, respectiv asupra vieții celor aproximativ 350 de milioane de locuitori ai acesteia.

2. Urmărim să menținem stabilitatea prețurilor în zona euro

Obiectivul principal al BCE este menținerea stabilității prețurilor. Acest lucru înseamnă că banca centrală vizează menținerea ratei de creștere a prețurilor (rata inflației) la nivelul de 2% pe termen mediu. Prețurile nu cresc într-un ritm atât de rapid încât să determine „evaporarea” economiilor tale în timp. Nici nu stagnează la un nivel care ar putea conduce la scăderea lor (deflație) și, implicit, la amânarea achizițiilor de către populație. O astfel de evoluție poate genera blocaj economic, șomaj și scăderi mai accentuate ale prețurilor, într-un cerc vicios.

Stabilitatea prețurilor permite populației și companiilor să se simtă în siguranță atunci când fac planuri de investiții pentru viitor.

Similar altor bănci centrale, BCE influențează în mod normal prețurile prin stabilirea ratei dobânzii pe termen scurt la care acordă împrumuturi băncilor comerciale. Prin modificarea acesteia, BCE încearcă să influențeze valoarea și costul creditului care este direcționat, prin intermediul băncilor, către companii și populație, cu alte cuvinte către economie în ansamblu. Atunci când activitatea economică se restrânge și inflația înregistrează un nivel inferior obiectivului BCE, o rată scăzută a dobânzii („politică monetară laxă”) încurajează fluxul de credite, micșorând costul acestora, ceea ce stimulează cererea în întreaga economie și, în timp, readuce inflația la nivelul urmărit de BCE. Atunci când economia se supraîncălzește și inflația este superioară obiectivului, o rată ridicată a dobânzii („politică monetară restrictivă”) are efectul invers: împrumuturile devin mai costisitoare, reducând activitatea economică și rata de creștere a prețurilor.

Ratele noastre ale dobânzilor reprezintă numai unul dintre mai multe instrumente la care recurgem în scopul politicii noastre monetare. Acestea sunt similare unui instrumentar care cuprinde diferite instrumente, utilizate, inclusiv combinate, pentru a ne ajuta să orientăm inflația. În ultimii ani, am adăugat setului nostru noi instrumente ca răspuns la schimbările majore din economie care au făcut mai dificilă misiunea menținerii stabilității prețurilor.

Achizițiile de active reprezintă un exemplu în acest sens. Atunci când ratele dobânzilor pe termen scurt sunt deja foarte scăzute sau negative, o bancă centrală poate încerca să relaxeze în continuare politica monetară, reducând ratele dobânzilor pe termen mai lung prin achiziționări de active, precum obligațiunile guvernamentale. Diminuarea ratelor dobânzilor pe termen mai lung exercită o presiune în sensul scăderii asupra costului creditului pentru populație și companii. Totodată, banca centrală creează monedă pentru achiziționarea de obligațiuni, acești bani fiind utilizați de instituțiile care vând obligațiunile pentru achiziționarea de alte active. Această măsură majorează prețurile activelor respective, sporind avuția investitorilor care le dețin și încurajându-i și mai mult să cheltuiască. Acest lucru poate, la rândul său, să readucă economia pe o traiectorie de creștere sustenabilă și la o rată a inflației conformă cu obiectivul BCE.

3. Contribuim la un grad mai ridicat de siguranță a sectorului bancar

Începând cu luna noiembrie 2014, BCE a preluat atribuția suplimentară de supraveghere directă a celor mai mari bănci din zona euro. Împreună cu autoritățile naționale de supraveghere din cadrul Mecanismului unic de supraveghere, BCE revizuiește modul în care băncile își desfășoară activitatea. BCE poate acorda sau retrage autorizațiile băncilor și, de asemenea, poate identifica sau contracara de timpuriu riscurile potențiale.

Supravegherea bancară efectuată de BCE vizează garantarea aplicării uniforme a normelor în întreaga Europă. Dat fiind că sistemul bancar european prezintă interconexiuni puternice, această supraveghere armonizată asigură stabilitatea sa, făcându-l mai demn de încrederea cetățenilor și a companiilor.

4. Suntem o instituție independentă și responsabilă

Atribuțiile și responsabilitățile BCE sunt prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Ca instituție supranațională, BCE acționează în interesul întregii Europe; ca bancă centrală, este independentă de orice influență politică sau comercială. Acesta este un aspect important, întrucât experiențele din trecut au demonstrat că o bancă centrală care acționează pe baza unor directive politice poate pierde din vedere obiectivul său de menținere a stabilității prețurilor.

Totodată însă, BCE este o instituție care își asumă responsabilitatea. Reprezentanți ai BCE, inclusiv președintele, participă la audieri publice periodice cu membri ai Parlamentului European. De asemenea, BCE a inițiat în premieră, în rândul principalelor bănci centrale, practica organizării de conferințe de presă periodice imediat după luarea deciziilor de politică monetară.

Aceste decizii sunt adoptate prin vot majoritar în cadrul Consiliului guvernatorilor, principalul organ de decizie al BCE, format din cei șase membri ai Comitetul executiv al BCE și cei 20 de guvernatori ai băncilor centrale naționale (dintre care doar 15 au drept de vot, prin rotație).

5. Producem bani pentru zona euro

Bancnotele euro sunt produse în întreaga zonă euro, sub supravegherea BCE. Fiecare bancnotă poartă semnătura președintelui BCE, o dovadă a faptului că ne mândrim cu munca noastră și un factor de coeziune pentru noi toți. Euro este unul dintre cele mai tangibile simboluri ale integrării europene, facilitând schimburile comerciale și activitatea economică la nivel transfrontalier, precum și, în mod considerabil, călătoriile și viața de zi cu zi în zona euro.

Text actualizat în luna august 2021 pentru a reflecta rezultatul evaluării strategiei din 2020-2021.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă