SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Fem ting, du bør vide om ECB

10. juli 2015 (opdateret 25. august 2021)

1. Vi er en EU-institution, der arbejder for omkring 350 millioner borgere

Den Europæiske Centralbank (ECB) er centralbank for euroen, der er valuta i 20 europæiske lande. Banken blev grundlagt i 1998. Den er en officiel EU-institution og ligger i Frankfurt am Main i Tyskland.

ECB's primære mål er at holde priserne stabile i de lande, der har euroen som valuta. Det gør den ved at udforme og gennemføre pengepolitikken inden for Eurosystemet, der består af ECB og de 20 eurolandes nationale centralbanker.

ECB's beslutninger har direkte indflydelse på euroområdets økonomi og kan derfor påvirke hverdagen for de omkring 350 millioner mennesker, der bor der.

2. Målet er stabile priser i euroområdet

ECB's primære mål er prisstabilitet. Det betyder, at centralbanken har som mål at holde prisernes stigningstakt (inflationen) på 2 pct. på mellemlangt sigt. Priserne stiger ikke så hurtigt, at folks opsparinger bliver mindre værd over tid. De stagnerer heller ikke på et niveau, hvor priserne måske begynder at falde (deflation), så folk venter med at købe. Det kan fastlåse økonomien, føre til tab af arbejdspladser og hurtigt faldende priser i en selvforstærkende spiral.

Stabile priser er vigtige for mennesker og virksomheder, så de kan føle sig trygge, når de planlægger at investere i fremtiden.

ECB's – og andre centralbankers – standardmetode til at påvirke priserne, er at fastsætte den korte rente, som almindelige banker skal betale for at låne penge af den. Ved at ændre denne rente forsøger ECB at påvirke omfanget af og prisen på den kreditgivning, der strømmer via bankerne til virksomheder og husholdninger, dvs. den brede økonomi. Når der er en afmatning i økonomien, og inflationen er lavere end ECB's mål, kan en lav rente (også kaldet en "lempelig pengepolitik") være med til at styrke strømmen af kreditgivning ved at gøre den billigere. Det stimulerer efterspørgslen i hele økonomien og bringer med tiden inflationen tilbage på linje med ECB's mål. Når økonomien er overophedet, og inflationen er højere end målet, har en høj rente (også kaldet en "stram pengepolitik") den modsatte virkning. Det bliver dyrere at låne, økonomien bliver kølet ned, og priserne stiger ikke så hurtigt.

Vores rentesatser er kun et ud af flere værktøjer, som vi bruger til vores pengepolitik. Man kan forestille sig en værktøjskasse fyldt med forskellige værktøjer, som vi anvender – også i forskellige kombinationer – som en hjælp til at styre inflationen. I de seneste år har vi tilføjet nye værktøjer til vores værktøjskasse. Det har vi gjort som svar på store ændringer i økonomien, der har gjort vores opgave med at fastholde prisstabilitet mere udfordrende.

Et eksempel er opkøb af aktiver. Hvis den korte rente allerede er meget lav eller negativ, kan en centralbank forsøge at lempe pengepolitikken yderligere ved at nedsætte den lange rente gennem opkøb af værdipapirer, som fx statsobligationer. Faldet i den lange rente lægger et nedadrettet pres på prisen for kreditgivning til husholdninger og virksomheder. Ydermere skabes der centralbankpenge til at købe obligationer for, og disse penge bruges af de institutioner, som sælger obligationerne, til at købe andre aktiver for. Det skubber prisen på aktiverne op, og de bliver mere værd for de investorer, der ejer dem. Herved bliver de mere tilbøjelige til at bruge penge. Dette kan så bringe økonomien tilbage til en holdbar vækst og en inflation, der er i overensstemmelse med ECB's mål.

3. Vi bidrager til en mere sikker banksektor

Siden november 2014 har ECB desuden haft til opgave at føre direkte tilsyn med de største banker i euroområdet. Sammen med de nationale tilsynsmyndigheder i Den Fælles Tilsynsmekanisme gennemgår ECB, hvordan bankerne driver virksomhed. Den kan tildele og inddrage banklicenser samt identificere og imødegå potentielle risici på et tidligt tidspunkt.

ECB's banktilsyn skal sikre, at reglerne anvendes ensartet i hele Europa. Da bankerne i Europa er tæt forbundet med hinanden, er dette harmoniserede tilsyn med til at gøre banksektoren mere stabil og dermed mere troværdig for borgere og virksomheder.

4. Vi er en uafhængig og ansvarlig institution

ECB's opgaver og ansvarsområder er fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I sin egenskab af overnational institution handler ECB i hele Europas interesse. I sin egenskab af centralbank er ECB uafhængig af politisk og kommerciel indflydelse. Dette er vigtigt, da historien viser, at en centralbank, som følger politiske ordrer, kan tabe målet om fastholdelse af prisstabilitet af syne.

ECB skal dog opfylde krav om ansvarlighed. Der er regelmæssige offentlige høringer mellem repræsentanter for ECB, bl.a. formanden, og medlemmer af Europa-Parlamentet. Derudover var ECB den første blandt de større centralbanker til at indføre en praksis med at holde regelmæssige pressekonferencer umiddelbart efter pengepolitiske beslutninger.

Disse beslutninger træffes ved flertalsafgørelse i Styrelsesrådet, ECB's øverste besluttende organ, der består af de seks medlemmer af ECB's direktion og 20 chefer fra de nationale centralbanker (hvoraf 15 ad gangen har stemmeret efter et rotationsprincip).

5. Vi forsyner euroområdet med penge

Pengesedler fremstilles i hele euroområdet under opsyn af ECB. De er alle forsynet med ECB's formands underskrift – som et tegn på den stolthed, ECB lægger i sit arbejde, og noget, der knytter alle dens medarbejdere sammen. Euroen er et af de mest håndgribelige tegn på europæisk integration. Den gør det nemmere at handle og drive forretning på tværs af landegrænser og gør dagligdagen og rejser i euroområdet meget nemmere.

Opdateret i august 2021 for at afspejle resultatet af gennemgangen af den pengepolitiske strategi i 2020/21.