European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

1 decembrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 613 308 3
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 507 401 −16
  2.1 Creanțe asupra FMI 234 110 −2
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 291 −13
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 13 869 −297
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 019 −131
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 019 −131
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 504 430 1 259
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 8 472 1 137
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 495 959 128
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −6
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 609 7 699
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 911 154 −6 470
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 709 408 −6 284
  7.2 Alte titluri de valoare 201 746 −186
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 985 0
9 Alte active 384 272 4 202
Total active 7 002 047 6 248
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 549 750 2 538
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 722 162 15 835
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 162 961 5 984
  2.2 Facilitatea de depozit 3 559 175 9 852
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 26 −2
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 36 123 −1 319
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 267 120 −22 242
  5.1 Administrație publică 184 161 −26 125
  5.2 Alte pasive 82 959 3 883
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 237 274 3 478
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 15 925 −151
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 793 17
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 793 17
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 715 0
10 Alte pasive 263 758 8 092
11 Conturi de reevaluare 604 185 0
12 Capital și rezerve 120 242 0
Total pasive 7 002 047 6 248
Annexes
5 December 2023