European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

8 septembrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 300 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 498 339 −341
  2.1 Creanțe asupra FMI 231 281 −14
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 059 −327
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 282 133
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 022 −62
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 022 −62
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 605 821 −3 120
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 946 −3 090
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 601 850 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 25 −30
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 24 460 −6 637
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 002 960 1 073
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 810 228 710
  7.2 Alte titluri de valoare 192 732 363
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 362 920 −6 215
Total active 7 153 078 −15 169
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 560 527 −1 773
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 841 799 20 659
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 159 391 −4 238
  2.2 Facilitatea de depozit 3 682 380 24 896
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 28 1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 37 486 243
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 298 956 −12 977
  5.1 Administrație publică 214 151 −6 665
  5.2 Alte pasive 84 804 −6 311
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 233 941 −8 429
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 931 −330
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 137 −1 192
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 137 −1 192
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 267 686 −11 369
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 242 0
Total pasive 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023