European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

4 august 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 299 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 496 979 −829
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 098 108
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 881 −936
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 021 1 166
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 056 −158
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 056 −158
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 607 816 −3 898
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 367 −3 669
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 600 434 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 15 −229
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 560 1 697
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 011 722 −15 451
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 822 370 −14 969
  7.2 Alte titluri de valoare 189 353 −482
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 354 134 −7 264
Total active 7 164 560 −24 736
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 569 401 407
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 818 364 48 158
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 168 036 −17 074
  2.2 Facilitatea de depozit 3 650 302 65 233
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 26 −1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 30 874 −1 937
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 305 919 −64 554
  5.1 Administrație publică 219 004 −62 564
  5.2 Alte pasive 86 915 −1 991
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 253 497 −2 418
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 718 −80
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 823 −574
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 823 −574
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 273 351 −3 739
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 241 0
Total pasive 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023