European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

3 februarie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 593 003 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 511 138 −8 324
  2.1 Creanțe asupra FMI 230 049 178
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 281 090 −8 502
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 16 908 −1 565
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 012 −109
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 012 −109
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 258 759 −434
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 784 −457
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 257 951 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 24 22
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 25 848 −2 772
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 116 595 −6 805
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 940 606 −4 541
  7.2 Alte titluri de valoare 175 989 −2 264
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 539 −50
9 Alte active 319 561 1 434
Total active 7 875 365 −18 627
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 557 591 −1 405
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 282 811 13 864
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 202 230 26 280
  2.2 Facilitatea de depozit 4 079 293 −12 429
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 287 13
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 39 236 286
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 454 270 −43 449
  5.1 Administrație publică 353 427 −44 712
  5.2 Alte pasive 100 842 1 263
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 339 046 10 792
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 962 −353
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 827 −160
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 827 −160
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 298 726 1 359
11 Conturi de reevaluare 589 138 439
12 Capital și rezerve 116 397 0
Total pasive 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023