European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

4 noiembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 847 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 552 989 3 806
  2.1 Creanțe asupra FMI 237 256 1 238
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 315 733 2 568
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 23 223 −2 490
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 370 −26
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 370 −26
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 119 374 −1 483
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 105 −1 483
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 116 269 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 19 567 3 511
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 104 105 −6 943
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 942 053 −4 809
  7.2 Alte titluri de valoare 162 052 −2 134
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 724 0
9 Alte active 316 457 −5 390
Total active 8 761 655 −9 015
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 562 482 −425
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 859 100 57 754
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 240 197 9 181
  2.2 Facilitatea de depozit 4 616 064 48 566
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 839 7
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 49 028 −4 658
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 626 082 −80 731
  5.1 Administrație publică 499 555 −78 414
  5.2 Alte pasive 126 527 −2 317
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 410 815 19 813
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 483 309
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 806 −333
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 806 −333
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 189 859 0
10 Alte pasive 319 605 −703
11 Conturi de reevaluare 611 738 0
12 Capital și rezerve 114 657 −41
Total pasive 8 761 655 −9 015
Annexes
8 November 2022