European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

30 septembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 592 841 1 −11 439
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 544 743 −512 17 260
  2.1 Creanțe asupra FMI 234 628 764 6 086
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 310 115 −1 276 11 174
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 642 934 1 417
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 849 −151 −178
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 849 −151 −178
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 120 801 −8 327 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 486 758 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 116 034 −9 366 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 280 280 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 32 193 199 1
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 109 522 2 581 −9 990
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 943 021 2 045 −8 888
  7.2 Alte titluri de valoare 166 500 536 −1 102
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 724 0 44
9 Alte active 351 797 28 945 11 956
Total active 8 810 111 23 670 9 072
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 566 012 1 096 0
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 698 738 −111 665 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 318 251 −85 138 0
  2.2 Facilitatea de depozit 4 378 209 −26 981 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 278 454 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 76 352 12 958 0
4 Certificate de creanță emise 0 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 767 988 89 477 0
  5.1 Administrație publică 557 240 14 130 0
  5.2 Alte pasive 210 748 75 347 0
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 440 293 32 801 22
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 587 177 375
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 790 −550 331
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 790 −550 331
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 189 859 0 4 963
10 Alte pasive 326 056 −584 182
11 Conturi de reevaluare 611 738 0 3 200
12 Capital și rezerve 114 698 −41 0
Total pasive 8 810 111 23 670 9 072
Annexes
5 October 2022