European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

6 mai 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 466 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 501 138 1 860
  2.1 Creanțe asupra FMI 220 304 67
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 280 834 1 793
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 920 −1 220
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 105 −301
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 105 −301
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 199 392 −169
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 549 −172
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 198 841 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 2
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 30 696 2 747
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 092 755 8 777
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 927 793 8 641
  7.2 Alte titluri de valoare 164 961 136
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 106 0
9 Alte active 309 539 836
Total active 8 796 118 12 529
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 589 226 1 744
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 729 111 27 399
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 4 012 798 −9 819
  2.2 Facilitatea de depozit 713 659 37 243
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 654 −26
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 48 672 6 675
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 747 057 −63 079
  5.1 Administrație publică 589 646 −56 305
  5.2 Alte pasive 157 411 −6 774
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 446 091 34 210
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 572 100
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 736 104
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 736 104
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 211 0
10 Alte pasive 323 575 5 316
11 Conturi de reevaluare 598 893 0
12 Capital și rezerve 115 974 61
Total pasive 8 796 118 12 529
Annexes
10 May 2022