Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

27. srpna 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 514 692 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 477 139 121 435
  2.1 Pohledávky za MMF 209 706 122 372
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 433 −937
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 017 836
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 845 204
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 845 204
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 212 383 −1 879
  5.1 Hlavní refinanční operace 112 −85
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 212 271 −1 794
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 34 551 2 453
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 584 555 13 309
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 398 485 13 846
  7.2 Ostatní cenné papíry 186 070 −537
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 142 0
9 Ostatní aktiva 309 987 2 177
Aktiva celkem 8 191 312 138 536
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 500 069 202
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 454 530 −17 225
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 662 998 −2 029
  2.2 Vkladová facilita 789 221 −15 493
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 311 297
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 23 242 −1 024
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 827 967 24 156
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 703 638 22 509
  5.2 Ostatní závazky 124 329 1 647
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 279 387 9 025
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 12 445 3 045
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 962 148
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 962 148
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 174 656 118 861
10 Ostatní závazky 309 034 1 347
11 Účty přecenění 497 589 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 431 0
Pasiva celkem 8 191 312 138 536
Annexes
31 August 2021