Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

27. kolovoza 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 514 692 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 477 139 121 435
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 209 706 122 372
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 433 −937
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 017 836
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 845 204
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 845 204
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 212 383 −1 879
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 112 −85
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 212 271 −1 794
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 34 551 2 453
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 584 555 13 309
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 398 485 13 846
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 186 070 −537
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 142 0
9 Ostala imovina 309 987 2 177
Ukupno imovina 8 191 312 138 536
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 500 069 202
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 454 530 −17 225
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 662 998 −2 029
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 789 221 −15 493
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 311 297
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 23 242 −1 024
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 827 967 24 156
  5.1 Opća država 703 638 22 509
  5.2 Ostale obveze 124 329 1 647
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 279 387 9 025
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 445 3 045
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 962 148
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 962 148
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 174 656 118 861
10 Ostale obveze 309 034 1 347
11 Računi revalorizacije 497 589 0
12 Kapital i pričuve 109 431 0
Ukupno obveze 8 191 312 138 536
Annexes
31 August 2021