Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

27.8.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 514 692 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 477 139 121 435
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 209 706 122 372
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 433 −937
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 017 836
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 845 204
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 845 204
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 212 383 −1 879
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 112 −85
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 212 271 −1 794
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 551 2 453
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 584 555 13 309
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 398 485 13 846
  7.2 Muut arvopaperit 186 070 −537
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 142 0
9 Muut saamiset 309 987 2 177
Vastaavaa yhteensä 8 191 312 138 536
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 500 069 202
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 454 530 −17 225
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 662 998 −2 029
  2.2 Talletusmahdollisuus 789 221 −15 493
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 311 297
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 23 242 −1 024
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 827 967 24 156
  5.1 Julkisyhteisöt 703 638 22 509
  5.2 Muut 124 329 1 647
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 279 387 9 025
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 445 3 045
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 962 148
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 962 148
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 174 656 118 861
10 Muut velat 309 034 1 347
11 Arvonmuutostilit 497 589 0
12 Pääoma ja rahastot 109 431 0
Vastattavaa yhteensä 8 191 312 138 536
Annexes
31 August 2021