Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

27 august 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 514 692 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 477 139 121 435
  2.1 Creanțe asupra FMI 209 706 122 372
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 433 −937
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 017 836
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 845 204
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 845 204
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 212 383 −1 879
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 112 −85
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 212 271 −1 794
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 34 551 2 453
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 584 555 13 309
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 398 485 13 846
  7.2 Alte titluri de valoare 186 070 −537
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 142 0
9 Alte active 309 987 2 177
Total active 8 191 312 138 536
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 500 069 202
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 454 530 −17 225
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 662 998 −2 029
  2.2 Facilitatea de depozit 789 221 −15 493
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 311 297
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 23 242 −1 024
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 827 967 24 156
  5.1 Administrație publică 703 638 22 509
  5.2 Alte pasive 124 329 1 647
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 279 387 9 025
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 445 3 045
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 962 148
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 962 148
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 174 656 118 861
10 Alte pasive 309 034 1 347
11 Conturi de reevaluare 497 589 0
12 Capital și rezerve 109 431 0
Total pasive 8 191 312 138 536
Annexes
31 August 2021